Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg niograniczony: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Ogłoszenie nr 658723-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Gmina Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie...

przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej w Kośmidrach gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 655312-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Pawonków: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej w Kośmidrach gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej i Szkolnej w Kośmidrach gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 613143-N-2018 z dnia 2018-09-05 r. Gmina Pawonków: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej i Szkolnej w Kośmidrach gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...