Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków

Ogłoszenie nr 572337-N-2020 z dnia 2020-08-07 r. Gmina Pawonków: Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie nr 568879-N-2020 z dnia 2020-08-03 r. Gmina Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2020/2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łagiewnikach Wielkich

Ogłoszenie nr 568789-N-2020 z dnia 2020-07-31 r. Gmina Pawonków: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łagiewnikach Wielkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zami

Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pawonków

Gmina Pawonków: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Lompy w Łagiewnikach Wielkich gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 639226-N-2019 z dnia 2019-12-31 r. Gmina Pawonków: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Lompy w Łagiewnikach Wielkich gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -