Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej i Szkolnej w Kośmidrach gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 613143-N-2018 z dnia 2018-09-05 r. Gmina Pawonków: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej i Szkolnej w Kośmidrach gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Ogłoszenie o naborze ofert

Ogłoszenie dotyczące naboru ofert na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie gminy Pawonków dla zadania pn: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Pawonków".

Gmina Pawonków: Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 607639-N-2018 z dnia 2018-08-23 r. Gmina Pawonków: Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

przetarg nieograniczony :Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól ulicy Cegielnia w m. Gwoździany gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 599203-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Gmina Pawonków: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól ulicy Cegielnia w m. Gwoździany gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przetarg nieograniczony: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pawonków i jej jednostek organizacyjnych”

Ogłoszenie nr 572399-N-2018 z dnia 2018-06-13 r. Gmina Pawonków: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pawonków i jej jednostek organizacyjnych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...