Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony: Pawonków: BUDOWA KABLOWO-NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOSZWICE - OBWÓD 2.2 I OBWÓD 3.2.

Pawonków: BUDOWA KABLOWO-NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOSZWICE - OBWÓD 2.2 I OBWÓD 3.2. Numer ogłoszenia: 357936 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2013/2014

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 305960 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Przetarg nieograniczony: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY

Pawonków: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY Numer ogłoszenia: 265398 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY

Pawonków: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY Numer ogłoszenia: 265398 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 487316 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Pawonków: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 487316 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Pawonków

Pawonków: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 462642 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

przetarg nieograniczony: usługi edukacyjne - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów Gimnazjum w Pawonkowie w ramach projektu realizowanego przez gminę Pawonków: Przez kreatywność w lepszą przyszłość

Pawonków: usługi edukacyjne - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów Gimnazjum w Pawonkowie w ramach projektu realizowanego przez gminę Pawonków: Przez kreatywność w lepszą przyszłość Numer ogłoszenia: 459100 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

Przetarg nieograniczony:UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 770.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 770.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Numer ogłoszenia: 357648 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. S...

PPPrzetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY NA ODCINKU OD KM 2+670,72 DO KM 3+870,72

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY NA ODCINKU OD KM 2+670,72 DO KM 3+870,72 Numer ogłoszenia: 277004 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...