Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków

Pawonków: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 329685 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków.

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 318807 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Przetarg niograniczony: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.262.144,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.262.144,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Numer ogłoszenia: 337788 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Pawonków

Pawonków: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Pawonków Numer ogłoszenia: 325684 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg niograniczony: Zabudowa urządzenia sitopiaskownika na obiekcie istniejącej oczyszczalni scieków komunalnych w miejscowości Pawonków.

Pawonków: Zabudowa urządzenia sitopiaskownika na obiekcie istniejącej oczyszczalni scieków komunalnych w miejscowości Pawonków. Numer ogłoszenia: 290828 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Przetarg nieograniczony: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól - ul. Napłatki w Lisowicach

Pawonków: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól - ul. Napłatki w Lisowicach Numer ogłoszenia: 282318 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przetarg nieograniczony : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NOWEJ W GWOŹDZIANACH

Pawonków: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NOWEJ W GWOŹDZIANACH Numer ogłoszenia: 282144 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

Przetarg niograniczony: MODERNIZACJA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU

Pawonków: MODERNIZACJA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU Numer ogłoszenia: 220584 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2011/2012

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 217384 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I

Przetarg nieograniczony: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PAWONKOWIE UL. CEGIELNIA i PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY UL. CEGIELNIA

Pawonków: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PAWONKOWIE UL. CEGIELNIA i PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY UL. CEGIELNIA Numer ogłoszenia: 216706 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...