Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony:Zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej

Pawonków: Zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Numer ogłoszenia: 216028 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Przetarg nieograniczony: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Pawonkowie ul. Cegielnia

Pawonków: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Pawonkowie ul. Cegielnia Numer ogłoszenia: 162142 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Informacja o wyniku przetargu

Pawonków , dnia 26 kwietnia 2011r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm) informuje, że II przetarg ustny nieograniczony...

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej w Łagiewnikach Małych

Wójt Gminy Pawonków ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Łagiewnikach Małych Nieruchomość rolna niezabudowana położona w Łagiewnikach Małych, składająca się z działki nr 853/343, na karcie mapy 1-4, działki nr 864/342 na karcie mapy 1-5, o łącznej powierzchni...