Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pawonków , dnia 23 grudnia 2008r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) informuje, że I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony...

OGŁOSZENIE: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ W SKRZYDŁOWICACH PRZY UL. BRZOZOWEJ 1.

Wójt Gminy Pawonków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1. Nieruchomość położona w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1 składająca się z działki nr 328/60, 327/60, 326/60 o łącznej powierzchni 1,0100 ha karta mapy PGR Skrzydłowice...

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKRZYDŁOWICACH

Pawonków ,2008-11-20 ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn.zm.), Wójt Gminy Pawonków odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pawonków , dnia 17.11.2008r. Nr sprawy:ZP-8/2008 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie...

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach

Wójt Gminy Pawonków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1. Nieruchomość położona w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1 składająca się z działki nr 328/60, 327/60, 326/60 o łącznej powierzchni 1,0100 ha karta mapy PGR Skrzydłowice...

Przetarg nieograniczony na:Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koszwice ul. Strażacka - II etap

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax. 0-34 3534105. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2004 Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na:„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. Szkolnej w Kośmidrach”

Pawonków, dnia 23.09.2008r. Nr sprawy: ZP-7/2008 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koszwice – ul. Strażacka”

Pawonków , dnia 23.09.2008r. Nr sprawy:ZP/6/2008 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do...