Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koszwice – ul. Strażacka”

Pawonków , dnia 23.09.2008r.

 

Nr sprawy:ZP/6/2008

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koszwice – ul. Strażacka

wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez Wykonawcę :

 

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego

42-283 Boronów ul. 3-go Maja 27

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Prawa zamówień publicznych .

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium cena ofertowa – znaczenie 100%

     1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.

47-200 Kędzierzyn-Koźle  ul. 24 Kwietnia 4

 

96,86

     2

„MEGA BRUK” Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego   Jacek Sztolcman

42-100 Kłobuck ul. Górnicza 1

 

81,34

    3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.

42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 8

 

 

80,66

4

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego

42-283 Boronów ul. 3-go Maja 27

 

 

100

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje , że w podanym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca .

 

Do wiadomości :

Wykonawcy którzy złożyli oferty

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.09.2008r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2008 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 4282
23 września 2008 14:22 (Izabela Piecko) - Utworzenie dokumentu.