Przetargi - Nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach

Pawonków , dnia 11.01.2019r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, że drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony...

OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gwoździanach,

OGŁOSZENIE drugi przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GWOŹDZIANACH PRZY ULICY SPÓŁDZIELCZEJ 17 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17, oznaczonej numerami działek 833/87 i 834/87, na karcie mapy 2-1, obręb Gwoździany,...

OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Gwoździanach,

Wójt Gminy Pawonków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Gwoździanach, oznaczonej numerem działki 52, karta mapy 5, obręb Gwoździany, o powierzchni 2,1287ha, oznaczona w rejestrze gruntów jako klasoużytek „RIVa”, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowym...