Przetargi - Nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1

Pawonków , dnia 11 stycznia 2018r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzen

OGŁOSZENIE - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKRZYDŁOWICACH PRZY ULICY BRZOZOWEJ 1

Nieruchomość położona w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1, oznaczona numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha karta mapy PGR Skrzydłowice, obręb Skrzydłowice, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00039005/8 jako własność Gminy Pawonków. Nieruchomość zabudowana murowanym częściowo podpiwniczonym, piętrowym budynkiem...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Pawonków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Pawonków oraz na stronie internetowej Urzędu został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1, oznaczonej numerem...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, na rzecz dotychczasowych najemców.

Wójt Gminy Pawonków informuje, iż wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawonków- Biuletynie Informacji...

Informacja o wyniku przetargu - IIIprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17

Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, że trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym...

Informacja o wyniku przetargu - II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1

Pawonków, dnia 28 marzec 2017r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, ż

Informacja o wyniku przetargu - I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość położonej w Łagiewnikach Małych

Pawonków , dnia 14.03.2017r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 149

OGŁOSZENIE - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKRZYDŁOWICACH PRZY ULICY BRZOZOWEJ 1

Nieruchomość położona w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1, oznaczona numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha karta mapy PGR Skrzydłowice, obręb Skrzydłowice, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00039005/8 jako własność Gminy Pawonków. Nieruchomość zabudowana murowanym częściowo podpiwniczonym, piętrowym budynkiem...

OGŁOSZENIE - O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GWOŹDZIANACH PRZY ULICY SPÓŁDZIELCZEJ 17

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17, oznaczonej numerami działek 833/87 i 834/87, na karcie mapy 2-1, obręb Gwoździany, o łącznej powierzchni 0,2769ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu nr CZ1L/00035070/6 jako własność Gminy...