Przetargi - Nieruchomości (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku przetargu

Pawonków , dnia 02 sierpnia 2012r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.

Przetarg ustny nieograniczony - dzierżawa gruntu w Pawonkowie ul. Cegielnia

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Pawonków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, użytkowanej rolniczo, położonej w Pawonkowie przy ulicy Cegielnia, oznaczonej numerem działki 128/14 na karcie mapy 5, obręb Gwoździany, o powierzchni 4,0792 ha, zapisanej w księdze wieczystej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Cegielnia, przeznaczonej do dzierżawy.