Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Pawonków, dnia 10.06.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam iż na wniosek z dnia...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 29.05.2019 r. GK.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r.,...

OBWIESZCZENIE

Pawonków, dnia 20.05.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.10 § 1 oraz art. 49a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam iż w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy...

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 R. O WYDANIU DECYZJI

W załączeniu treść Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS z dnia 23 kwietnia 2019 r. o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Pawonków pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczki oraz do...

OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnienia

Pawonków, dnia 26.04.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnienia Zgodnie z art. 49a i 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 1, art. 53 ust. 4 i ust. 5 ustawy z...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 26.04.2019 r. GK.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 17.04.2019 r. GK.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 29.03.2019 r. GK.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn....

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Pawonków, dnia 27.03.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 49a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS Z DNIA 22 MARCA 2019 R.

W załączeniu treść Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS z dnia 22 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń, w ramach realizacji zadania:...