Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 17.04.2019 r. GK.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 29.03.2019 r. GK.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn....

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Pawonków, dnia 27.03.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 49a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS Z DNIA 22 MARCA 2019 R.

W załączeniu treść Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS z dnia 22 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń, w ramach realizacji zadania:...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 06.03.2019 r. GK.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r.,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 22.02.2019 r. GK.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) w związku...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 21.02.2019 r. GK.6733.1.2018.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz z...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 18.02.2019 r. GK.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r.,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 13.02.2019 r. GK.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) w związku...