Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 11.07.2019 r. GK.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Pawonków, dnia 10.06.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy  

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 29.05.2019 r. GK.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Pawonków, dnia 20.05.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.10 § 1 oraz art. 49a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 R. O WYDANIU DECYZJI

W załączeniu treść Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS z dnia 23 kwietnia 2019 r. o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Pawonków pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczki oraz do...

OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnienia

Pawonków, dnia 26.04.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnienia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 26.04.2019 r. GK.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 17.04.2019 r. GK.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 29.03.2019 r. GK.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Pawonków, dnia 27.03.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy &