Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS Z DNIA 22 MARCA 2019 R.

W załączeniu treść Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.421.186.2018.BS z dnia 22 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń, w ramach realizacji zadania:...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 06.03.2019 r. GK.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 22.02.2019 r. GK.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 21.02.2019 r. GK.6733.1.2018.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 18.02.2019 r. GK.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 13.02.2019 r. GK.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 01.02.2019 r. GK.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 18.01.2019 r. GK.6733.1.2018.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 10.09.2018 r. GK.6733.3.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego