Obwieszczenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 31.12.2019 r. GK.6733.7.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 16.12.2019 r. GK.6733.8.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 22.10.2019 r. GK.6733.7.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 26.09.2019 r. GK.6733.6.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 11.07.2019 r. GK.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Pawonków, dnia 10.06.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy  

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 29.05.2019 r. GK.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Pawonków, dnia 20.05.2019 r. GK.6730.5.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.10 § 1 oraz art. 49a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi