Przetargi - Nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna niezabudowana położona w Łagiewnikach Małych, oznaczona numerami działek 853/343 k.m. 1-4, nr 864/342 k.m. 1-5, o łącznej powierzchni 0,2620ha, obręb Łagiewniki Małe, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00051917/4 jako własność Gminy Pawonków. Działki położone w obniżeniu terenu,...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego...

Informacja o wyniku przetargu - I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1

Pawonków, dnia 02 listopada 2016r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 201

Informacja o wyniku przetargu - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17

Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, że II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24.10.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy...

OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1

OGŁOSZENIE I przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKRZYDŁOWICACH PRZY ULICY BRZOZOWEJ 1 Nieruchomość położona w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1, oznaczona numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7

OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17

OGŁOSZENIE o drugim przetargu ustnym nieograniczonym NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GWOŹDZIANACH PRZY ULICY SPÓŁDZIELCZEJ 17 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17, oznaczonej numeram

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1,...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres...

Informacja o wyniku przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17

Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, że I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 02.06.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat: - nieruchomość...