Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Pawonków

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013

Przetarg nieograniczony : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. STAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIDRY

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. STAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIDRY Numer ogłoszenia: 388592 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Przetarg nieograniczony: Pawonków: BUDOWA KABLOWO-NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOSZWICE - OBWÓD 2.2 I OBWÓD 3.2.

Pawonków: BUDOWA KABLOWO-NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOSZWICE - OBWÓD 2.2 I OBWÓD 3.2. Numer ogłoszenia: 357936 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2013/2014

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 305960 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Przetarg nieograniczony: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY

Pawonków: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY Numer ogłoszenia: 265398 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY

Pawonków: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY Numer ogłoszenia: 265398 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...