Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Lompy w Łagiewnikach Wielkich gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 639226-N-2019 z dnia 2019-12-31 r. Gmina Pawonków: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Lompy w Łagiewnikach Wielkich gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Przetarg nieograniczony - Aranżacja budynku Szkoły Podstawowej na budynek Urzędu Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 609141-N-2019 z dnia 2019-10-11 r. Gmina Pawonków: Aranżacja budynku Szkoły Podstawowej na budynek Urzędu Gminy Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Kośmidrach gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 598695-N-2019 z dnia 2019-09-17 r. Gmina Pawonków: Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Kośmidrach gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Obsługa bankowa budżetu gminy Pawonków

Gmina Pawonków zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie "Obsługi bankowej budżetu gminy Pawonków".

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól ulicy Sienkiewicza w Gwoździanach na terenie gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 578035-N-2019 z dnia 2019-07-24 r. Gmina Pawonków: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól ulicy Sienkiewicza w Gwoździanach na terenie gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówi...

Przetarg nieograniczony: Aranżacja budynku Szkoły Podstawowej na budynek Urzędu Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 577231-N-2019 z dnia 2019-07-23 r. Gmina Pawonków: Aranżacja budynku Szkoły Podstawowej na budynek Urzędu Gminy Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Przetarg nieograniczony:UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Ogłoszenie nr 569433-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. Gmina Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOW