Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków

Pawonków: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków Numer ogłoszenia: 267470 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

PRZETARG NIEOGRANICZONY : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. ROLNEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. ROLNEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH Numer ogłoszenia: 216602 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zam&o

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2015/2016

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 194822 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego