Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty: „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków

Nr sprawy:ZP-12/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie...

awiadomienie o wyborze oferty:„Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków”

Pawonków , dnia 18.11.2009r. Nr sprawy:ZP-11/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie...

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków Numer ogłoszenia: 390582 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków

Pawonków: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków Numer ogłoszenia: 383086 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Budowa kompleksu boisk sportowych w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kompleksu boisk sportowych w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012” w wyniku powtórzenia czynności wyboru...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją systemu grzewczego w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją systemu grzewczego w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7” wybrano do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do SPRZEDAŻY w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku Nr 261,poz. 2603 z póź. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie...

Zawiadomienie o wyborze oferty: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.549.522,00zł przeznaczonego na finansowanie zadań inwestycyjnych”

Pawonków , dnia 20.08.2009r. Nr sprawy:ZP- 9/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze oferty: „Budowa kompleksu boisk sportowych w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Pawonków , dnia 20.08.2009r. Nr sprawy: ZP-5/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze oferty: Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do pól ul. Wiejskiej i Granicznej w miejscowości Draliny”

Pawonków , dnia 13.08.2009r. Nr sprawy:ZP -7/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia...