Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków

Pawonków: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków

Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Budowa kompleksu boisk sportowych w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na &bd

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją systemu grzewczego w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do SPRZEDAŻY w trybie przetargu ustnego nieograniczonego