Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II - Budowa Gimnazjum w Pawonkowie.

Pawonków: Budowa Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II - Budowa Gimnazjum w Pawonkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wójt Gminy Pawonków ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, oznaczona w ewidencji gruntów nr działek 833/87 i 834/87 o łącznej powierzchni 0,2769 ha położone we Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Lublińcu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Pawonków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawonków. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, oznaczona w ewidencji gruntów nr działek 833/87 i 834/87 o łącznej powierzchni 0,2769 ha położone we Gwoździanach przy ulicy...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Pawonków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawonków. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, oznaczona w ewidencji gruntów nr działek 833/87 i 834/87 o łącznej powierzchni 0,2769 ha położone we Gwoździanach przy...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Gmina Pawonków zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kośmidry - ul. Podleśna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nazwa zamówienia: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kośmidry - ul. Podleśna. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy ZP-1/2007 Na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późn. zm. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006r Nr 79 poz.551) Gmina Pawonków zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa linii 15 kV i stacji transformatorowej dla Gimnazjum...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro na budowę linii 15 kV i stacji transformatorowej dla Gimnazjum w Pawonkowie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1.Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : inwestycje @ pawonkow . pl , www.pawonkow.pl 2.Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Pawonków ogłasza przetarg...