Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych i działek budowlanych zlokalizowanych w miejscowości Kośmidry przy ul. Zielonej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gruntowej, dojazdowej do pól - ul. Polnej w Koszwicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na dostawę tłucznia na wyrównanie nierówności dróg gruntowych na terenie gminy Pawonków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Pawonków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Lisowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawe wyposażenia świetlicy, biblioteki i pracowni komputerowej Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Lisowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Adaptacja i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lisowicach

Adaptacja i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lisowicach

Przetarg nieograniczony na wykonanie zimowe utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Pawonków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel.(34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad@pawonkow.pl Gmina Pawonków ogłasza przetarg nieograniczony na: zimowe utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Pawonków Podstawa prawna...

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi powiatowej - ul. Skrzydłowickiej w Pawonkowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro...

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi powiatowej - ul. Lublinieckiej w Skrzydłowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro...