Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lisowicach przy ul. Mickiewicza 22.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie termorenowacji wraz z modernizacją instalacji c.o. dla budynku Przedszkola w Kośmidrach przy ul. Lublinieckiej 50

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie termorenowacji wraz z przebudową kotłowni i instalacji c.o. budynku Przedszkola i Domu Nauczyciela w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni drogi powiatowej Pawonków - Pludry na terenie Gminy Pawonków

1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pawonków ul. Zawadzkiego 7 42-772 Pawonków urzad@pawonkow.pl tel. (034) 353 41 00 fax. (034) 353 41 05 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony > 60.000 Euro 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia...

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Pawonków.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gruntowej, dojazdowej do pól - ul. Kanuskiej w Dralinach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Gwoździany przy ul. Spółdzielczej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych i działek budowlanych zlokalizowanych w miejscowości Lipie Śląskie przy ul. Cegielnianej .

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych odcinków dróg powiatowych na terenie gm. Pawonków.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...