Przetargi - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na przygotowanie i dostawę posiłków dla Szkół Podstawowych w Gminie Pawonków.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne Zamówienie z wolnej ręki na przygotowanie i dostawę posiłków dla Szkół Podstawowych w Gminie Pawonków. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie ul. Zawadzkiego 7, tel. (0-34) 3534-100, na podstawie art. 4 a ust. 2 ustawy Prawo zamówień...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy : ZP/14/2006 Gmina Pawonków informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 Euro przeprowadzonego w dniu 15 listopada 2006r. na wykonanie robót budowlanych dotyczących termorenowacji wraz z przebudową kotłowni i instalacji c.o. w budynku Publicznej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy: ZP/15/2006 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Pawonków informuje , iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 06 listopada 2006r. na usługi związane z zimowym utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenie gminy Pawonków , dokonano wyboru oferty do realizacji...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 EURO na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

1.Gmina Pawonków ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : inwestycje @ pawonkow . pl , www.pawonkow.pl 2.Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Pawonków ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro , na usługi związane z zimowym...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr sprawy : ZP/13/2006 Gmina Pawonków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne z dnia 19.10.2006r. na: „Zakup i dostawa wapna na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie Gminy Pawonków” dokonano wyboru oferty do realizacji zadania, którą złożyła firma: P.P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60000 EURO na termorenowację z przebudową kotłowni i instalacji c.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 60.000 EURO 1.Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : inwestycje @ pawonkow . pl , www.pawonkow.pl 2.Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Pawonków ogłasza przetarg...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy: ZP/12/2006 Gmina Pawonków informuje , iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 października 2006r. na wykonanie remontu odcinka nawierzchni drogi powiatowej relacji Pawonków - Pludry (S-2320) , dokonano wyboru oferty do realizacji zadania firmy PHU "LARIX"...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 EURO na zaku i dostawę wapna na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych

Pawonków, dnia 12.10.2006 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Gmina Pawonków, 42 - 772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7 tel. /0-34/ 3534100 fax /0-34/ 3534105 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wapna na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie Gminy Pawonków. Zadanie współfinansowane...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1.Gmina Pawonków ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : inwestycje @ pawonkow . pl , www.pawonkow.pl 2.Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Pawonków ogłasza przetarg...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Pawonków informuje , iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25 września 2006r. na wykonanie remontu odcinka nawierzchni drogi powiatowej relacji Pawonków - Pludry (S-2320) , dokonano wyboru oferty do realizacji zadania firmy PHU "LARIX" ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec,...