Przetargi - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Lisowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawe wyposażenia świetlicy, biblioteki i pracowni komputerowej Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Lisowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Adaptacja i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lisowicach

Adaptacja i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lisowicach

Przetarg nieograniczony na wykonanie zimowe utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Pawonków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel.(34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad@pawonkow.pl Gmina Pawonków ogłasza przetarg nieograniczony na: zimowe utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Pawonków Podstawa prawna...

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi powiatowej - ul. Skrzydłowickiej w Pawonkowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro...

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi powiatowej - ul. Lublinieckiej w Skrzydłowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro...

Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lisowicach przy ul. Mickiewicza 22.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie termorenowacji wraz z modernizacją instalacji c.o. dla budynku Przedszkola w Kośmidrach przy ul. Lublinieckiej 50

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na wykonanie termorenowacji wraz z przebudową kotłowni i instalacji c.o. budynku Przedszkola i Domu Nauczyciela w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni drogi powiatowej Pawonków - Pludry na terenie Gminy Pawonków

1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pawonków ul. Zawadzkiego 7 42-772 Pawonków urzad@pawonkow.pl tel. (034) 353 41 00 fax. (034) 353 41 05 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony > 60.000 Euro 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia...