Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Pawonków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne z dnia 04.09.2006r. na: „przebudowę i rozbudowę świetlicy dla społeczności miejscowości Łagiewniki Małe przy ul. Szkolnej 3” dokonano wyboru oferty do realizacji zadania, którą złożyła firma: Zakład Budowlany „INSBUD” Gabriel Grabiński...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro , na przebudowę i rozbudowę świetlicy dla społeczności miejscowości Łagiewniki Małe przy ul. Szkolnej 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1.Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : inwestycje @ pawonkow . pl , www.pawonkow.pl 2.Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Pawonków ogłasza przetarg...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60.000 EURO na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 60.000 EURO 1.Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : inwestycje @ pawonkow . pl , www.pawonkow.pl 2.Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Pawonków ogłasza przetarg...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy : ZP/7/2006 Pawonków , dnia 22.08.2006r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Pawonków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne z dnia 21.08.2006r. na: „dostawę tłucznia na drogi gruntowe do poszczególnych miejscowości gminy Pawonków” dokonano wyboru oferty do realizacji zadania, którą złożyła...

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Pawonków ogłasza, iż w dniu 21 sierpnia 2006r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę świetlicy dla społeczności miejscowości Łagiewniki Małe ul. Szkolna 3. Postępowanie unieważniono w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na nie złożenie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę tłucznia na drogi gruntowe do poszczególnych miejscowości gminy Pawonków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1. Gmina Pawonków ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : inwestycje @ pawonkow.pl , www.pawonkow.pl 2. Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy : ZP/6/2006 Pawonków , dnia 11.08.2006r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Pawonków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne z dnia 04.08.2006r. na: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kośmidrach i Lisowicach oraz Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich” dokonano wyboru oferty do realizacji zadania,...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro , na przebudowę i rozbudowę świetlicy dla społeczności miejscowości Łagiewniki Małe przy ul. Szkolnej 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1.Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : inwestycje @ pawonkow . pl , www.pawonkow.pl 2.Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Pawonków ogłasza przetarg...

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na terenie gminy Pawonków na rok szkolny 2006/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1.Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : inwestycje @ pawonkow . pl , www.pawonkow.pl 2.Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Pawonków ogłasza przetarg...

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych i działek budowlanych zlokalizowanych w miejscowości Pawonków przy ul. Kwiatowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Gmina Pawonków Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05 e-mail : urzad @ pawonkow . pl na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000...