Przetargi - archiwum

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Gmina Pawonków zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kośmidry – ul.Podleśna”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.H.U „LARIX” Janusz Sowa
adres 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną


Załączniki:
Zestawienie ofert i streszczenie oceny (ZP-12, ZP-21)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 2085
05 marca 2008 00:41 (Tomasz Dalkowski) - Utworzenie dokumentu