Przetargi - archiwum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy ZP-1/2007

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późn. zm. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006r Nr 79 poz.551) Gmina Pawonków zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa linii 15 kV i stacji transformatorowej dla Gimnazjum w Pawonkowie” wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Opole Sp. z o.o
45-073 Opole , ul. Struga 18

Uzasadnienie wyboru : wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferta z najniższą ceną.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 1973
05 marca 2008 00:41 (Tomasz Dalkowski) - Utworzenie dokumentu