Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg niograniczony:REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. CEGIELNIANĄ (LIPIE ŚLĄSKIE) DO MIEJSCOWOŚCI LISOWICE

Pawonków: REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. CEGIELNIANĄ (LIPIE ŚLĄSKIE) DO MIEJSCOWOŚCI LISOWICE Numer ogłoszenia: 208669 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KOSZWICE - ŁAGIEWNIKI MAŁE GM. PAWONKÓW NA DŁ. 0,785 KM

Pawonków: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KOSZWICE - ŁAGIEWNIKI MAŁE GM. PAWONKÓW NA DŁ. 0,785 KM Numer ogłoszenia: 325474 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...

Przetarg nieograniczony : Pawonków: REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY PAWONKÓW - NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA LUBLINIEC DO MIEJSCOWOŚCI KOŚMIDRY

Pawonków: REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY PAWONKÓW - NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA LUBLINIEC DO MIEJSCOWOŚCI KOŚMIDRY Numer ogłoszenia: 281578 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SE...

Przetarg nieograniczony: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. GWOŹDZIAŃSKIEJ W SKRZYDŁOWICACH

Pawonków: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI (GMINNEJ) DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. GWOŹDZIAŃSKIEJ W SKRZYDŁOWICACH Numer ogłoszenia: 228734 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

Przetarg nieograniczony:Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2014/2015

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 225932 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przetarg nieograniczony : UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.690.642,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY, SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.690.642,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY, SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. Numer ogłoszenia: 225890 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Przetarg niograniczony: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. LUBLINIECKIEJ I LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOLARNIA

Pawonków: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. LUBLINIECKIEJ I LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOLARNIA Numer ogłoszenia: 141000 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publi