Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Usługa cateringowa na dożywanie dzieci w szkołach

Pawonków: Usługa cateringowa na dożywanie dzieci w szkołach. Numer ogłoszenia: 419458 - 2010; data zamieszczenia: 27.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamów

GOPS - Przetarg nieograniczony: Usługa cateringowa na dożywianie dzieci w szkołach

Usługa cateringowa na dożywianie dzieci w szkołach. Numer ogłoszenia: 409286 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Skrzydłowicka...

Informacja o wyniku przetargu

Pawonków , dnia 19 listopada 2010r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) informuje, że I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony...

Zawiadomienie o wyborze oferty:Zmiana konstrukcji dachu w budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22

Pawonków , dnia 22.10.2010r. ZP-14/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zmiana konstrukcji...

Przetarg nieograniczony na: Pawonków: Remont przepustów pod drogą gminną ul. Lubliniecka w miejscowości Solarnia

Pawonków: Remont przepustów pod drogą gminną ul. Lubliniecka w miejscowości Solarnia Numer ogłoszenia: 338082 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

Wójt Gminy Pawonków ogłasza I przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Łagiewnikach Małych Nieruchomość rolna niezabudowana położona w Łagiewnikach Małych, składająca się z działki nr 853/343, na karcie mapy 1-4, działki nr 864//342 na karcie mapy 1-5, o łącznej powierzchni...

Przetarg nieograniczony na: Zmiana konstrukcji dachu w budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22

Pawonków: Zmiana konstrukcji dachu w budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22 Numer ogłoszenia: 319202 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....