Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011”

Pawonków , dnia 20.08.2010r.

ZP-13/2010

  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano do realizacji zamówienia oferty złożone przez Wykonawców:

 

·       CZĘŚĆ Nr 1 : Przewóz /dowóz i odwóz/do/z Szkoły Podstawowej w Kośmidrach oraz Gimnazjum

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LUBLIŃCU Sp. z o.o.

42 -700 LUBLINIEC UL. K.I W. NIEGOLEWSKICH 5

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

 

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena  – znaczenie 100%

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

42 -700 Lubliniec ul. K.i W. Niegolewskich 5

100,00

2

PARASOL – Marek Szewczyk

46-300 Olesno ul. Dworcowa 1A

64,69

 

 

·       CZĘŚĆ Nr 2:  Przewóz /dowóz i odwóz/do/z Gimnazjum.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LUBLIŃCU Sp. z o.o.

42 -700 LUBLINIEC UL. K.I W. NIEGOLEWSKICH 5

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

 

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena  – znaczenie 100%

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

42 -700 Lubliniec ul. K.i W. Niegolewskich 5

100,00

2

PARASOL – Marek Szewczyk

46-300 Olesno ul. Dworcowa 1A

56,42

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 w/w ustawy, w dniu 26 sierpnia 2010r. może zostać zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2010 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 1677
20 sierpnia 2010 08:54 (Izabela Piecko) - Utworzenie dokumentu.