Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011

Przetarg nieograniczony: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany

Pawonków: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany

Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany.

Pawonków: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany.

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach, gmina Pawonków