Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 241456 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany ”

Pawonków , dnia 28.07.2010r. ZP-12/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru...

Przetarg nieograniczony: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany

Pawonków: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany Numer ogłoszenia: 205582 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany.

Pawonków: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany. Numer ogłoszenia: 191060 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach, gmina Pawonków

Pawonków , dnia 18.06.2010r. ZP-10/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowa nawierzchni...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Powstańców w Łagiewnikach Małych”

Pawonków , dnia 07.06.2010r. ZP-9/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ” Przebudowa nawierzchni...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kośmidry

Pawonków , dnia 07.06.2010r. ZP-8/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowa nawierzchni...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ ”Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Strażackiej w Łagiewnikach Wielkich”

Pawonków , dnia 04.06.2010r. ZP-7/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowa nawierzchni...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków

Pawonków , dnia 04.06.2010r. ZP-6/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach, gmina Pawonków Numer ogłoszenia: 148836 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...