Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony: awonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.187.766,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

awonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.187.766,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. Numer ogłoszenia: 261096 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Przerarg nieograniczony: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GRUNTOWEJ ULICY KOŃCOWEJ W PAWONKOWIE

Pawonków: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GRUNTOWEJ ULICY KOŃCOWEJ W PAWONKOWIE Numer ogłoszenia: 139314 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków

Pawonków: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 329685 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków.

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 318807 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Przetarg niograniczony: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.262.144,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.262.144,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Numer ogłoszenia: 337788 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Pawonków

Pawonków: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Pawonków Numer ogłoszenia: 325684 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg niograniczony: Zabudowa urządzenia sitopiaskownika na obiekcie istniejącej oczyszczalni scieków komunalnych w miejscowości Pawonków.

Pawonków: Zabudowa urządzenia sitopiaskownika na obiekcie istniejącej oczyszczalni scieków komunalnych w miejscowości Pawonków. Numer ogłoszenia: 290828 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Przetarg nieograniczony: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól - ul. Napłatki w Lisowicach

Pawonków: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól - ul. Napłatki w Lisowicach Numer ogłoszenia: 282318 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przetarg nieograniczony : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NOWEJ W GWOŹDZIANACH

Pawonków: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NOWEJ W GWOŹDZIANACH Numer ogłoszenia: 282144 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

Przetarg niograniczony: MODERNIZACJA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU

Pawonków: MODERNIZACJA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU Numer ogłoszenia: 220584 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...