Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NOWEJ W GWOŹDZIANACH

Pawonków: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NOWEJ W GWOŹDZIANACH Numer ogłoszenia: 282144 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

Przetarg niograniczony: MODERNIZACJA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU

Pawonków: MODERNIZACJA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU Numer ogłoszenia: 220584 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2011/2012

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 217384 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I

Przetarg nieograniczony: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PAWONKOWIE UL. CEGIELNIA i PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY UL. CEGIELNIA

Pawonków: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PAWONKOWIE UL. CEGIELNIA i PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY UL. CEGIELNIA Numer ogłoszenia: 216706 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Przetarg nieograniczony:Zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej

Pawonków: Zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Numer ogłoszenia: 216028 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Przetarg nieograniczony: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Pawonkowie ul. Cegielnia

Pawonków: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Pawonkowie ul. Cegielnia Numer ogłoszenia: 162142 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Informacja o wyniku przetargu

Pawonków , dnia 26 kwietnia 2011r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm) informuje, że II przetarg ustny nieograniczony...

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej w Łagiewnikach Małych

Wójt Gminy Pawonków ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Łagiewnikach Małych Nieruchomość rolna niezabudowana położona w Łagiewnikach Małych, składająca się z działki nr 853/343, na karcie mapy 1-4, działki nr 864/342 na karcie mapy 1-5, o łącznej powierzchni...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Usługa cateringowa na dożywanie dzieci w szkołach

Pawonków: Usługa cateringowa na dożywanie dzieci w szkołach. Numer ogłoszenia: 419458 - 2010; data zamieszczenia: 27.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamów

GOPS - Przetarg nieograniczony: Usługa cateringowa na dożywianie dzieci w szkołach

Usługa cateringowa na dożywianie dzieci w szkołach. Numer ogłoszenia: 409286 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Skrzydłowicka...