Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY

Pawonków: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY Numer ogłoszenia: 265398 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY

Pawonków: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. SPÓŁDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI GWOŹDZIANY Numer ogłoszenia: 265398 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 487316 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Pawonków: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 487316 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Pawonków

Pawonków: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 462642 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

przetarg nieograniczony: usługi edukacyjne - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów Gimnazjum w Pawonkowie w ramach projektu realizowanego przez gminę Pawonków: Przez kreatywność w lepszą przyszłość

Pawonków: usługi edukacyjne - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów Gimnazjum w Pawonkowie w ramach projektu realizowanego przez gminę Pawonków: Przez kreatywność w lepszą przyszłość Numer ogłoszenia: 459100 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

Przetarg nieograniczony:UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 770.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 770.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Numer ogłoszenia: 357648 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

PPPrzetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY NA ODCINKU OD KM 2+670,72 DO KM 3+870,72

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY NA ODCINKU OD KM 2+670,72 DO KM 3+870,72 Numer ogłoszenia: 277004 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Przetarg nieograniczony: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PAWONKOWIE

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PAWONKOWIE Numer ogłoszenia: 276836 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków...

Przerarg nieograniczony: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY NOWEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY NOWEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH Numer ogłoszenia: 276556 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków...