Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SŁONECZNEJ W LISOWICACH GM. PAWONKÓW

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SŁONECZNEJ W LISOWICACH GM. PAWONKÓW Numer ogłoszenia: 78295 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Przetarg nieograniczony na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków

Pawonków: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków Numer ogłoszenia: 267470 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

PRZETARG NIEOGRANICZONY : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. ROLNEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. ROLNEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH Numer ogłoszenia: 216602 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2015/2016

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 194822 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Przetarg niograniczony:REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. CEGIELNIANĄ (LIPIE ŚLĄSKIE) DO MIEJSCOWOŚCI LISOWICE

Pawonków: REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. CEGIELNIANĄ (LIPIE ŚLĄSKIE) DO MIEJSCOWOŚCI LISOWICE Numer ogłoszenia: 208669 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...