Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg niograniczony: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Ogłoszenie nr 658723-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Gmina Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej w Kośmidrach gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 655312-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Pawonków: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej w Kośmidrach gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy

przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej i Szkolnej w Kośmidrach gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 613143-N-2018 z dnia 2018-09-05 r. Gmina Pawonków: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej i Szkolnej w Kośmidrach gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Ogłoszenie o naborze ofert

Ogłoszenie dotyczące naboru ofert na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie gminy Pawonków dla zadania pn: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Pawonków".

Gmina Pawonków: Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 607639-N-2018 z dnia 2018-08-23 r. Gmina Pawonków: Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

przetarg nieograniczony :Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól ulicy Cegielnia w m. Gwoździany gm. Pawonków

Ogłoszenie nr 599203-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Gmina Pawonków: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól ulicy Cegielnia w m. Gwoździany gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiąz