Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony:UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 770.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 770.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Numer ogłoszenia: 357648 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. S...

PPPrzetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY NA ODCINKU OD KM 2+670,72 DO KM 3+870,72

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI PAWONKÓW-GWOŹDZIANY NA ODCINKU OD KM 2+670,72 DO KM 3+870,72 Numer ogłoszenia: 277004 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...

Przetarg nieograniczony: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PAWONKOWIE

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PAWONKOWIE Numer ogłoszenia: 276836 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Przerarg nieograniczony: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY NOWEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH

Pawonków: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY NOWEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH Numer ogłoszenia: 276556 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Przetarg nieograniczony: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.187.766,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.187.766,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Numer ogłoszenia: 273318 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2012/2013

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 262104 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przetarg nieograniczony: awonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.187.766,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

awonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.187.766,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. Numer ogłoszenia: 261096 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Przerarg nieograniczony: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GRUNTOWEJ ULICY KOŃCOWEJ W PAWONKOWIE

Pawonków: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GRUNTOWEJ ULICY KOŃCOWEJ W PAWONKOWIE Numer ogłoszenia: 139314 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków

Pawonków: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 329685 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków.

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków. Numer ogłoszenia: 318807 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...