Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gimnazjum w miejscowości Pawonków

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gimnazjum w miejscowości Pawonków

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Pawonków

Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Pawonków

Przetarg nieograniczony na: BUDOWA ŚWIETLICY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W PAWONKOWIE PRZY UL. SKRZYDŁOWICKIEJ

Pawonków: BUDOWA ŚWIETLICY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W PAWONKOWIE PRZY UL. SKRZYDŁOWICKIEJ

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków

Pawonków: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków

Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Budowa kompleksu boisk sportowych w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na &bd

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją systemu grzewczego w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację