Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty na:„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. Szkolnej w Kośmidrach”

Pawonków, dnia 23.09.2008r. Nr sprawy: ZP-7/2008 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koszwice – ul. Strażacka”

Pawonków , dnia 23.09.2008r. Nr sprawy:ZP/6/2008 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do...

Przetarg nieograniczony na: Wymiana więźby dachowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gwoździanach przy ul. Spółdzielczej 16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax 0-34 3534105. · Adres strony internetowej...

Przetarg nieograniczony na: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. Szkolnej w Kośmidrach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax 0-34 3534105. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koszwice - ul. Strażacka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax 0-34 3534105. · Adres strony internetowej...

Zawiadomienia o wyborze oferty na „Dowóz uczniów do szkół i hali sportowej w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Gminy Pawonków”

Zawiadomienie o wyborze oferty Na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późn. zm. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006r Nr 79 poz.551) Gmina Pawonków zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Dowóz uczniów...

Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II – Budowa Gimnazjum w Pawonkowie”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II – Budowa Gimnazjum...

Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I HALI SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 W GMINIE PAWONKÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax 0-34 3534105. · Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@pawonkow.pl ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II – Budowa Gimnazjum w Pawonkowie”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II – Budowa Gimnazjum...