Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2004 Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 d

Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II – Budowa Gimnazjum w Pawonkowie”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Gimnazjum z ha