Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pawonków , dnia 26 czerwca 2009r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Pawonków , dnia 05.06.2009r.

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa oprogramowania w Gminie Pawonków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa sprzętu komputerowego w Gminie Pawonków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Pawonków , dnia 01.06.2009r.

Przetarg: WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ODCINKU UL. DOBRODZIEŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI MAŁE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Przetarg na: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LOKALNEGO CENTRUM SPOŁECZNO KULTURALNEGO W LISOWICACH PRZY UL. MICKIEWICZA 22

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.