Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Usuwanie dennych osadów ściekowych za pomocą refulera i remont systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków Lemna w Pawonkowie wraz z rozbudową o system napowietrzania (oczyszczalnia w ruchu)"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Pawonków zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie dennych...

Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Modernizacja i rozbudowa kotłowni przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Pawonkowie - ul. Kościuszki 1"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Pawonków zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja i rozbudowa...