Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II – Budowa Gimnazjum w Pawonkowie”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Gimnazjum z ha

Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I HALI SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 W GMINIE PAWONKÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.