Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG SOCJALNYCH, NIESIENIE POMOCY OSOBOM CHORYM , SAMOTNYM , NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM , PIELĘGNACJE CHORYCH , PROWADZENIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA , WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I ŚRODKÓW PIELĘGNACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PAWONKÓW ‘’

Z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia p.n. „Świadczenie usług socjalnych, niesienie pomocy osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym i starszym, pielęgnacja chorych, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego środków...

Informacja z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ‘’Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej a także organizowanie innych imprez sportowych’’

z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ‘’Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej a także organizowanie innych imprez sportowych’’ Na...