Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XIX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XIX Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 20 lutego 2017r. /poniedziałek/ o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Zawadzkiego 7

XVII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XVII Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 15 listopada 2016 /wtorek/ 2016r. o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego 7