Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r., poz. 1515./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XI Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 22 marca 2016r. /wtorek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Zawadzkiego 7

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU RUSZAJĄ PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY PAWONKÓW TAKI PUNKT MIEŚCI SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PAWONKOWIE UL. ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW PONIEDZIAŁEK GODZ: 11:30 - 15:30