Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XXV Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 03 października 2017r./wtorek/ o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Zawadzkiego

XX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XX Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 31marca 2017r./piątek/ o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Zawadzkiego