Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie informuje, że w dniu 24.12.2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie będzie nieczynny. Zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 15.11.2012r. ustala się dzień 01.12.2012r. (sobota) dniem pracy. W tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godz. 7.30- 15.30. ...

INFORMACJA Z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n.

INFORMACJA Z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n. ’’Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej a także organizowanie innych imprez sportowych” Na...

Informacja z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia p.n.

Informacja z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia p.n. „Świadczenie usług socjalnych, niesienie pomocy osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym i starszym, pielęgnacja chorych, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego...

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ‘’KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I STARSZEJ POPRZEZ ORGANIZOWANIE ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ A TAKŻE ORGANIZOWANIE INNYCH IMPREZ SPORTOWYCH’’

Z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n. ’’Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej a także organizowanie innych imprez sportowych” Na wniosek...