Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pawonków- Łagiewniki Małe

Informuję, że od dnia 02.11.2018r. na terenie Gminy Pawonków, w miejscowości Łagiewniki Małe, będzie obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 18 miesięcy. Poniżej znajdują się aktualne stawki za wodę: Woda w miejscowościach Łagiewniki Małe: Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia: ...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO IFXIII.7820.77.2018 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2018 R.

W załączeniu treść Obwieszczenia Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.77.2018 z dnia 21 września 2018 r. dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK 45, DK 11, DK 46, DK 78, DK 44 w woj. Śląskim;...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY PAWONKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W załączeniu zapytanie ofertowe na realizację zadania, projekt umowy, oferta cenowa, wykaz pojazdów i wykaz osób jakimi dysponuje oferent.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pawonków

Informuję, że od dnia 29.06.2018r. na terenie Gminy Pawonków będzie obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 3 lat (36 miesięcy). Poniżej znajdują się aktualne stawki za wodę i ścieki: Woda w miejscowościach Lisowice z Lipiem Śl., Draliny, Solarnia z Dziewczą...

XXXII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1875/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XXXII sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 26 czerwca 2018r. /wtorek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7

Informacja RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję...

XXXI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1875/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 25 maja 2018r. /piątek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7