Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wolnym dniu od pracy

Zarządzenie nr 4 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie z dnia 15 kwietnia 2014r W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2014 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawonkowie . Na podstawie § 5 pkt.5 Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pawonkowie ,stanowiącego załącznik do Zarządzenia...

Zarządzenie nr 9 /2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie z dnia 25 listopada 2013r W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2013 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawonkowie za odpracowaniem

Zarządzenie nr 9 /2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie z dnia 25 listopada 2013r W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2013 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawonkowie za odpracowaniem Na podstawie § 5 pkt.5 Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pawonkowie ,stanowiącego załącznik...

XXVIII SRESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowi e z w o ł u j ę XXVIII Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 26 listopada 2013r. /wtorek/o godz. 8 00 w sali Urzędu Gminy przy ul. Zawadzkiego 7

XXVII SESJA RADY GMINY PAWONKOW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XXVII Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 19 września 2013r.

Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie informuje,że żywność w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej-”Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD) będzie wydawana w dniach od 24 lipca 2013 do 31 lipca 2013. Do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD uprawnione...