Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

VI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 16 kwietnia 2019r. /wtorek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod linkiem https://w

Notatka ze spotkania informacyjnego z dnia 04.03.2019r.

Nagranie audio ze spotkania informacyjnego z dnia 04.03.2019r.

V SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę V sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 25 marca 2019r. /poniedziałek/ o godz.14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod...

IV SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę IV sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 25 lutego 2019r. /poniedziałek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod...

OGŁOSZENIE o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W załączniku treść ogłoszenia o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pawonków w sprawie wejścia Gminy Pawonków w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

W dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pawonków w sprawie wejścia Gminy Pawonków w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Termin zakończenia konsultacji - 04 stycznia 2019 r. Ankieta do pobrania...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO IFXIII.7820.77.2018 Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R.

W załączeniu treść Obwieszczenia Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.77.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. dotyczącego wydania decyzji Wojewody Ślaskiego z dniu 29 listopada 2018 r. nr 27/2018 o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK 45, DK 11, DK 46, DK 78, DK 44 w woj. Śląskim;...

III SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 20 grudnia 2018r. /czwartek/ o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod...

II sesja Rady Gminy Pawonków

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 05 grudnia 2018r. /środa/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego Pod linkiem...