Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XVII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XVII Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 15 listopada 2016 /wtorek/ 2016r. o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego 7

XI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r., poz. 1515./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XI Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 22 marca 2016r. /wtorek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Zawadzkiego 7