Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Gwoździany

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn

Stan jakości wody w miejscowościach Solarnia, Lisowice i Draliny

W załączniku informacja na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowościach Solarnia, Lisowice i Draliny

XXXII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 25 czerwca 2014r. /środa /o godz. 15 00 w remizie OSP Kośmidry przy ul. Lublinieckiej 71

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wolnym dniu od pracy

Zarządzenie nr 4 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie z dnia 15 kwietnia 2014r W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2014 w Gminn