Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

VIII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę VIII sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 17 czerwca 2019r. /poniedziałek /o godz.14.00 w świetlicy przy remizie OSP Pawonków, ul. Skrzydłowicka 5. Pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UCp...

RAPORT O STANIE GMINY PAWONKÓW ORAZ SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE ZA 2018 R.

RAPORT O STANIE GMINY PAWONKÓW ORAZ SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE ZA 2018 R.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawonków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

VII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę VII sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 14 maja 2019r. /wtorek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod linkiem

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OŚWIARTY I ROLNICTWA RG PAWONKÓW

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 maja 2019r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Rolnictwa.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE 29 KWIETNIA 2019R. W ZMIAN W ORGANIZACJI szkół podstawowych i przedszkoli

Przewodnicząca Rady Gminy Pawonków oraz Wójt Gminy Pawonków zapraszają na spotkanie w sprawie projektowanych zmian w organizacji szkół podstawowych i przedszkoli. Przedmiotem spotkania będą przede wszystkim zmiany obwodów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie i Szkoły Podstawowej im. Wandy...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pawonków, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu Uchwały w sprawie w ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę...