Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pawonków w sprawie wejścia Gminy Pawonków w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

W dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pawonków w sprawie wejścia Gminy Pawonków w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Termin zakończenia konsultacji - 04 stycznia 2019 r. Ankieta do pobrania...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO IFXIII.7820.77.2018 Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R.

W załączeniu treść Obwieszczenia Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.77.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. dotyczącego wydania decyzji Wojewody Ślaskiego z dniu 29 listopada 2018 r. nr 27/2018 o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK 45, DK 11, DK 46, DK 78, DK 44 w woj. Śląskim;...

III SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 20 grudnia 2018r. /czwartek/ o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod...

II sesja Rady Gminy Pawonków

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 05 grudnia 2018r. /środa/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego Pod linkiem...

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pawonków- Łagiewniki Małe

Informuję, że od dnia 02.11.2018r. na terenie Gminy Pawonków, w miejscowości Łagiewniki Małe, będzie obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 18 miesięcy. Poniżej znajdują się aktualne stawki za wodę: Woda w miejscowościach Łagiewniki Małe: Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia: ...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO IFXIII.7820.77.2018 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2018 R.

W załączeniu treść Obwieszczenia Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.77.2018 z dnia 21 września 2018 r. dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK 45, DK 11, DK 46, DK 78, DK 44 w woj. Śląskim;...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY PAWONKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W załączeniu zapytanie ofertowe na realizację zadania, projekt umowy, oferta cenowa, wykaz pojazdów i wykaz osób jakimi dysponuje oferent.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pawonków

Informuję, że od dnia 29.06.2018r. na terenie Gminy Pawonków będzie obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 3 lat (36 miesięcy). Poniżej znajdują się aktualne stawki za wodę i ścieki: Woda w miejscowościach Lisowice z Lipiem Śl., Draliny, Solarnia z Dziewczą...