Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Rzymskokatolickiej Parafii św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Rzymskokatolickiej Parafii św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie na realizację zadania publicznego „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Pawonków” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2018"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018". Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku